Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5638-7.