Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5638-7.

Sidor
40
Utgiven
2006-12
Pris
130,00 kr. (exkl moms)
137,80 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5638-7
Författare
Gillis Aronsson.

(Gomphus clavatus)

Åtgärdsprogrammet beskriver violgubben och dess livsmiljöer. De åtgärder som föreslås i programmet är inventering och eftersök för ökad kunskap, informationsspridning, registrering av lokaler med violgubbe samt åtgärder för skydd och skötsel.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.