Hälsorelaterad miljöövervakning

Mätningar av miljöns effekter på människors hälsa. ISBN 91-620-5635-2.