Åtgärdsprogram för bevarande av sjönajas

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5631-X