Fåglarna i Färnebofjärdens Nationalpark

Rapporten beskriver beskrivs nationalparkens fågelfauna idag och dess utveckling från främst 1970-talet och fram till nutid. ISBN: 91-620-5630-1