Kompletterande kartläggning av bullerfria områden i Nynäshamn kommun

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5620-4.