Kompletterande kartläggning av bullerfria områden i Nynäshamn kommun

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5620-4.

Sidor
42
Utgiven
2007-03
Pris
278,00 kr. (exkl moms)
294,68 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5620-4

Delrapport i ett samarbetsprojekt

I ett samarbetsprojekt om bullerfria områden i Nynäshamns kommun har Naturvårdsverket, Vägverket med flera arbetat fram förslag till mått, mätetal och kartläggningsmetodik samt utvärderat deras användbarhet.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.