Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken

Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten. ISBN: 91-620-5616-6.

Sidor
286
Utgiven
2006-10
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5616-6

Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel behövs inom miljöpolitiken. Rapporten är en omfattande kartläggning av ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. Här finns slutsatser om styrmedlens effektivitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och man har även gjort en bedömning om de behöver utredas ytterligare.

Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

- - -