Åtgärdsprogram för bevarande av utter

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5614-X

Sidor
45
Utgiven
2006-10
Pris
129,00 kr. (exkl moms)
136,74 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5614-X
Författare
Mia Bisther och Åke Aronson.

(Lutra lutra)

Uttern har gått tillbaka till följd av miljögifter, men även trafik och förlust av lämpliga livsmiljöer har bidragit. Viktiga åtgärder i programmet är anläggande av uttersäkra trafikövergångar, miljögiftsövervakning samt inventering.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.