Regionala och kommunala friluftsplaner - Inledande metodstudie i Uppsala län

Rapport som ger exempel på indelningskriterier för friluftsområden, ger förslag på en arbetsmetodik. ISBN: 91-620-5612-3