Åtgärdsprogram för bevarande av Gotlandsranunkel

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Med uppdaterad åtgärdstabell. ISBN 91-620-5611-5.