Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5610-7

Sidor
76
Utgiven
2006-10
Pris
164,00 kr. (exkl moms)
173,84 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5610-7
Författare
Lars-Ove Wikars.

Tio insektsarter som på olika sätt är beroende av brand anses idag hotade. Naturvårdsbränning och skydd av spontant brunnen skog, där dessa arter ännu finns kvar, är de viktigaste åtgärderna för att gynna dessa.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.