Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5609-3

Sidor
70
Utgiven
2006-09
Pris
165,00 kr. (exkl moms)
174,90 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5609-3
Författare
Johan Nitare.

(Sárcodon)

Åtgärdsprogrammet beskriver 9 rödlistade arter av fjälltaggsvampar och deras livsmiljöer. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar för ökad kunskap om arterna, att upprätta bevarandeplaner, skapa ett övervakningsprogram och åtgärder för skydd/skötsel.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.