Förorenade områden och fysisk planering

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Boverket. ISBN: 91-620-5608-5