Åtgärdsprogram för bevarande av Spansk fluga

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5602-6.