Åtgärdsprogram för bevarande av Rikkärr

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5601-8.

Sidor
79
Utgiven
2006-08
Pris
168,00 kr. (exkl moms)
178,08 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5601-8
Författare
Sebastian Sundberg.

Inklusive arterna gulyxne, kalkkärrsgrynsnäcka och större agatsnäcka

Rikkärr är mineralrika myrar som hyser en mängd hotade arter. Miljön i rikkärren har påverkats av dikning, upphörd hävd och övergödning. Åtgärdsprogrammet syftar till att restaurera dessa artrika biotoper och ge dem en anpassad skötsel. Parallellt ska kunskaperna om rikkärren byggas upp i alla län.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.