Ekologiska effekter av GMO. En kunskapssammanställning med fokus på genspridning från raps, skogsträd och fisk

Rapport beskriver ekologiska effekter av GMOEn kunskapssammanställning med fokus på genspridning från raps, skogsträd och fisk. ISBN: 91-620-5597-6