Åtgärdsprogram för bevarande av stor ögontröst

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5589-5