Effekter på fisk av marina vindkraftsparker

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 91-620-5580-1