Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige?

Sammanfattning av Sveriges tredje nationella rapport. ISBN: 91-620-5578-X