Hur genomförs konventionen om biologisk mångfald i Sverige?

Sammanfattning av Sveriges tredje nationella rapport. ISBN: 91-620-5578-X

Sidor
30
Utgiven
2006-08
Pris
136,00 kr. (exkl moms)
144,16 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5578-X
Författare
Lars Berg m.fl.

Sammanfattning av Sveriges tredje nationella rapport

Rapporten presenterar översiktligt de svenska åtgärder som bidrar till förverkligandet av konventionen om biologisk mångfald. Rapporten ger en överblick över kopplingarna mellan globala och svenska mål och visar hur de kan uppfyllas. Även viktiga brister och hinder för arbetet presenteras.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.