Flyttande små- och sjöfåglar – en förstudie med lokalradar i Kalmarsund

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 91-620-5568-2.

Sidor
33
Utgiven
2006-05
Pris
162,00 kr. (exkl moms)
171,72 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5568-2
Författare
Jan Pettersson.

En förstudie av radarföljningar och flyghöjdsmätningar för att studera småfåglars och sjöfåglars beteenden vid flyttning till havs, i nedsatt sikt och nattetid. Målet är att beräkna risken för kollision för att se hur vindkraftparker påverkar fåglarna.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss. 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.