Restaurering av vattendrag i ett landskapsperspektiv

Rapportens syfte är ge ett underlag för att utveckla restaureringsåtgärder i rinnande vatten i Sverige. ISBN: 91-620-5565-8

Sidor
78
Utgiven
2006-05
Pris
178,00 kr. (exkl moms)
188,68 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5565-8
Författare
Birgitta Malm Renöfält, Niclas Hjerdt och Christer Nilsson.

En syntes från "Second international symposium on riverine landsscapes

Den ekologiska funktionen och hemmiljön för flera arter har gått förlorad i många vattendrag på grund av mänsklig påverkan. Därför finns ett stort behov av restaurering, bland annat för återskapande av dynamik och flöden i vattendragen. Bedömningsgrunder belyses.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.