Restaurering av vattendrag i ett landskapsperspektiv

Rapportens syfte är ge ett underlag för att utveckla restaureringsåtgärder i rinnande vatten i Sverige. ISBN: 91-620-5565-8