Åtgärdsprogram för bevarande av Skorpdagglav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5560-7.