Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guiden ger tips och råd för upprättande och översyn av limniska & marina kontrollprogram. ISBN 91-620-5551-8.