Åtgärdsprogram för bevarande av Slöjröksvamp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5544-5.

Sidor
32
Utgiven
2006-03
Pris
114,00 kr. (exkl moms)
120,84 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5544-5
Författare
Mikael Jeppson.

(Lycoperdon mammiforme)

Slöjröksvamp lever i varma lägen i hassellundar och ädellövskogsmiljöer. De främsta hoten mot arten är igenväxning eller avverkning av dess livsmiljö. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar för ökad kunskap om arten samt försök med habitatrestaurering.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.