Åtgärdsprogram för bevarande av Slöjröksvamp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5544-5.