Åtgärdsprogram för bevarande av Dårgräsfjäril

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5527-5.