Åtgärdsprogram för bevarande av Dårgräsfjäril

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5527-5.

Sidor
32
Utgiven
2006-01
Pris
117,00 kr. (exkl moms)
124,02 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5527-5
Författare
Karl-Olof Bergman.

(Lopinga achine)

Dårgräsfjäril förekommer i Östergötland i halvöppna lövskogar och på Gotland i öppna ängstallskogar. Fjärilen hotas framför allt i Östergötland, där lokalerna växer igen. Programmet pekar bland annat ut de viktigaste lokaler som behöver hävdas.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.