Kvävedioxid och ozon i tätortsluften

Halternas samspel samt konsekvenser för hälsan. ISBN 91-620-5519-4.

Sidor
49
Utgiven
2005-12
Pris
144,00 kr. (exkl moms)
152,64 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5519-4
Författare
Christer Johansson och Bertil Forsberg.

Halternas samspel samt konsekvenser för hälsan

I arbetet med uppföljningen av miljömålet Frisk luft har det konstaterats att halten av kväveoxid i tätorterna inte har minskat i den takt som kunde förväntas. Samtidigt har man observerat att halterna av ozon tenderar att öka i tätortsluften.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.