Åtgärdsprogram för bevarande av Klöversobermal

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5517-8.