Naturskyddsåtgärder i skogsmyrmosaiker

Rapport. En vägledning för länsstyrelsernas arbete. ISBN 91-620-5516-X.

Sidor
52
Utgiven
2005-12
Pris
135,00 kr. (exkl moms)
143,10 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5516-X

Vägledning

Skogsmyrmosaiker är en vanlig företeelse i det svenska skogslandskapet. De hyser ofta naturskogar av högt bevarandevärde i kombination med orörda myrar och prioriteras i skyddsarbetet. Rapporten är en vägledning för länsstyrelsernas arbete.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.