Naturskyddsåtgärder i skogsmyrmosaiker

Rapport. En vägledning för länsstyrelsernas arbete. ISBN 91-620-5516-X.