Val av plats för vindkraftsetableringar

Rapport. Komplement till miljökonsekvensbeskrivning till miljöbalken. ISBN 91-620-5513-5.