Åtgärdsprogram för bevarande av vit Stjälkröksvamp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5512-7.