Åtgärdsprogram för bevarande av vit Stjälkröksvamp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5512-7.

Sidor
28
Utgiven
2005-11
Pris
113,00 kr. (exkl moms)
119,78 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5512-7
Författare
Mikael Jeppson.

(Tulostoma niveum)

Förekommer i mosskuddar på kalkhällmarker och block av kalksten och hotas främst av exploatering av dessa lokaler. I åtgärdsprogrammet ingår en rikstäckande inventering, som förväntas kunna öka kunskapen om svampens biologi och utbredning.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.