Åtgärdsprogram för bevarande av Strandsandjägaren

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5508-9.