Åtgärdsprogram för bevarande av Småsvalting

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5499-6.