Framtidsstudier – erfarenheter och möjligheter

Rapporten kan bidra till inspiration och ökad förståelse för framtidsstudiers möjligheter och nytta även i andra organisationer. ISBN: 91-620-5495-3.