Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5486-4.