Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5486-4.

Sidor
102
Utgiven
2005-06
Pris
192,00 kr. (exkl moms)
203,52 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5486-4
Författare
Kristoffer Stighäll och Krister Mild.

(Dendrocopus leucotos)

Arten är rödlistad som akut hotad och endast 1–5 häckande par är kända de senaste åren. För att bevara arten måste dess livsmiljöer med äldre lövskog och stor andel död lövved skyddas, skötas och restaureras.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.