Erfarenheter av TIM-modellen – planering av tillsyn över förorenade områden

Delrapport inom projektet Tillsyn – efterbehandling av förorenade områden. ISBN 91-620-5484-8.