Planering och förvaltning för friluftsliv

Rapporten ger en översikt av gällande kunskapsläge inom planering och förvaltning av friluftslivet. ISBN 91-620-5468-6.