Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen

Rapport till regeringen. ISBN 91-620-5462-7.