Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen

Rapport till regeringen. ISBN 91-620-5462-7.

Sidor
78
Utgiven
2005-03
Pris
128,00 kr. (exkl moms)
135,68 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5462-7

Rapport till regeringen 2005-03-31

Naturvårdsverket har kartlagt dagens källor till långlivade miljögifter, i första hand dioxiner, men även PCB och hexaklorbensen. Kartläggningen gäller utsläpp från metall-, cement-,  skogs- och kemiindustri samt olika sorters förbränning.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.