Naturvårdsbiologisk forskning – Underlag för områdesskydd i skogslandskapet

Underlag för områdesskydd i skogslandskapet. ISBN 91-620-5452-X.