Kartläggning av bullerfria områden inom Nynäshamns kommun

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5444-9.

Sidor
48
Utgiven
2005-04
Pris
282,00 kr. (exkl moms)
298,92 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5444-9
Författare
Lars Ekström.

Delrapport i ett samarbetsprojekt

En beskrivning av den akustiska ljudmiljön i bullerfria områden. Rapporten är tekniskt inriktad med omfattande mätningar i fem utvalda områden i Nynäshamns kommun. Översiktliga beräkningar för hela kommunen och detaljerade beräkningar för de fem utvalda områdena. Inklusive kartor.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.