Kartläggning av bullerfria områden inom Nynäshamns kommun

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5444-9.