Djupintervjuer om ljudmiljöer i tätortsnära naturområden

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5443-0.

Sidor
45
Utgiven
2005-05
Pris
120,00 kr. (exkl moms)
127,20 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5443-0
Författare
Kerstin Nyman

Delrapport i ett samarbetsprojekt

Här redovisas resultat från en kvalitativ studie som belyser människors reella upplevelser av de ljudnivåer och de valda/föreslagna mått och mätetal för att beskriva bullerfria områden. Rapporten redovisar även varför ljudmiljön är en av parametrarna som inverkar på valet av område man förlägger ett naturbesök.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.