Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och stadsparker

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5442-2.