Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och stadsparker

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5442-2.

Sidor
56
Utgiven
2005-04
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5442-2
Författare
Mats E. Nilsson och Birgitta Berglund.

Delrapport i ett samarbetsprojekt

Här redovisas resultatet från en kvantitativ frågeformulärundersökning om besökares upplevelser av ljudmiljön i stadsparker och stadsnära grönområden inom Nynäshamns kommun och Stockholms stad.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.