Stockholms tysta gröna områden – ljudnivåer och inventering

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5441-4.

Sidor
28
Utgiven
2005-04
Pris
120,00 kr. (exkl moms)
127,20 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5441-4
Författare
Leif Åkerlöf och Anne Hallin.

Delrapport i ett samarbetsprojekt

Rapporten redovisar studieresultat av ljudundersökningar inom fem utvalda rekreationsområden i Stockholms stad. Rapporten innehåller även en test av föreslagen inventeringsmetod för ljudkvaliteten i natur- och kulturmiljöer.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.