Stockholms tysta gröna områden – ljudnivåer och inventering

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5441-4.