Utvärdering och utveckling av mått, mätetal och inventeringsmetod

Rapporten redovisar slutresultatet från fyra delrapporter. ISBN: 91-620-5440-6

Sidor
43
Utgiven
2005-05
Pris
119,00 kr. (exkl moms)
126,14 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5440-6

Slutrapport i ett samarbetsprojekt

Här redovisas slutresultatet från fyra delrapporter om kvalitetsbedömning av ljudnivåer av områden med låga bullernivåer samt stadsparker som har studerats inom Nynäshamns kommun och Stockholms stad. Rapporten redovisar även reviderade förslag till mått och mätetal som beskriver bullernivåer för att uppnå god ljudkvalitet samt ett reviderat förslag till kartläggningsmetod.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.