Utvärdering och utveckling av mått, mätetal och inventeringsmetod

Rapporten redovisar slutresultatet från fyra delrapporter. ISBN: 91-620-5440-6