Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5439-2.

Sidor
86
Utgiven
2005-04
Pris
130,00 kr. (exkl moms)
137,80 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5439-2

Delrapport i ett samarbetsprojekt

Rapporten beskriver kriterierna för ljudkvaliteten i bland annat frilufts- och rekreationsområden samt parker. Rapporten innehåller också förslag till mått och mätetal för beskrivning av bullerfrihet i olika slag av områden samt ett förslag till kartläggningsmetod för dessa områden.

Ingår i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.