Förslag till mått, mätetal och inventeringsmetod

Delrapport i ett samarbetsprojekt. ISBN 91-620-5439-2.