Åtgärdsprogram för bevarande av Flodpärlmusslan

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5429-5.