Åtgärdsprogram för bevarande av Flodpärlmusslan

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5429-5.

Sidor
41
Utgiven
2005-02
Pris
122,00 kr. (exkl moms)
129,32 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5429-5

(Margaritifera, margaritifera)

Åtgärdsprogrammet är vägledande för insatserna för den hotade flodpärlmusslans bevarande under åren 2004–2010. Arbetet med bevarande av såväl arten som dess biotop ingår i genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.