Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5411-2.

Sidor
80
Utgiven
2004-11
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5411-2
Författare
Olle Höjer och Svante Hultengren.

Detta åtgärdsprogram behandlar bevarandeåtgärder för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Begreppet särskilt skyddsvärda träd fungerar här som samlingsnamn för jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

1 EXEMPLAR PER KUND
För fler exemplar: kontakta vår ordermottagning, telefon: 08-505 933 40.