Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 91-620-5407-4.

Sidor
97
Utgiven
2004-10
Pris
135,00 kr. (exkl moms)
143,10 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5407-4
Författare
Helena Sabelström m. fl.

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten ger förslag till hur kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft genom samordning via länsstyrelserna kan ske på ett mer kostnadseffektivt sätt samtidigt som rapporteringen av mätdata förbättras.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.