Åtgärdsprogram för bevarande av Hårklomossa

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5402-3.