Sammanställning av bränsledata

Halter och bränslenyckeltal. ISBN 91-620-5401-5.