Formaldehyd

En kunskapssammanställning och riskbedömning. ISBN 91-620-5399-X.

Sidor
20
Utgiven
2004-09
Pris
111,00 kr. (exkl moms)
117,66 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5399-X
Författare
Lars Barregård, Gerd Sällsten.

En kunskapssammanställning och riskbedömning

Rapporten utgör ett viktigt underlag till en delredovisning av ett regeringsuppdrag – Nya miljökvalitetsnormer och delmål för miljökvalitetsmålet Frisk luft. Resultaten i rapporten ger vägledning vid rådgivning om formaldehyd i omgivningsluft.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.