Industrins avfall 2002

Rapporten redovisar avfallsmängderna 2002 per industribransch och hanteringen av avfallet. 1 900 arbetsställen ingick i undersökningen. ISBN: 91-620-5371-X